VAŽO NÁBYTOK s.r.o., Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, vazo@vazo.sk