Ako nakupovať na splátky?

Važo nábytok Vám prostredníctvom Všeobecnej úverovej banky a. s. prináša možnosť nakupovať na splátky. Spracovanie žiadostí o úver a poskytnutie spotrebiteľských úverov zabezpečuje Všeobecná úverová banka a. s.

Ako funguje online nákup tovaru na splátky?

  1. V e-shope si užívateľ vyberie daný výrobok a priamo v detaile výrobku si môže prepočítať splátkovú kombináciu prostredníctvom Quatro kalkulačky.
  2. Pri vložení výrobku do košíka v spôsobe platby si užívateľ zvolí, že chce tovar cez Quatro.
  3. Po dokončení objednávky v košíku sa užívateľovi otvorí nové okno so Žiadosťou resp. treba kliknúť na pokračovanie Žiadosti o nákup tovaru na splátky cez Quatro, ktorú je potrebné vyplniť.
  4. Po vyplnení žiadosti sa zmluva automaticky zasiela na schvaľovanie do Všeobecnej úverovej banky a.s. Do pár minút bude užívateľ informovaný o výsledku schválenia prostredníctvom SMS resp. e-mailu.
  5. Po schválení žiadosti bude užívateľ vyzvaný na prihlásenie sa do MOJEJ ZÓNY, kde bude prebiehať podpis zmluvy online.
  6. Tovar bude užívateľovi doručený na dodaciu lehotu uvedenú v objednávke podľa doby dodania, ktorú uvádza e-shop.

4 kroky v Žiadosti o nákup tovaru na splátky

1. krok - identifikácia užívateľa podľa rodného čísla.

2. krok - údaje o vybratom výrobku z Vášho eshopu. Tu si môže užívateľ vybrať splátkovú kombináciu podľa svojich možností.

3. krok - údaje o klientovi

4. krok - údaje o zamestnaní

Súhrn žiadosti na kontrolu s možnosťou priložiť naskenované doklady potrebné na overenie žiadosti.

Aké doklady sú potrebné pre vybavenie nákupu na splátky:


Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady:

 

Zamestnaný občan
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive - tlačivo nájdete tu).

 

Živnostník
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)

 

Starobný alebo výsluhový dôchodca
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

* Pri posudzovaní klienta má Spoločnosť právo vyžiadať si aj ďalšie doklady. Pri nákupe nad 5 000 € je každý klient posudzovaný individuálne.