Kontaktné údaje

VAŽO NÁBYTOK, s.r.o.
Hviezdoslavova 21
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 905 799 146
E-mail: obchod@vazo.sk

Kamenná prevádzka
Parková 7
962 05 Hriňová
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Janka Kubišová

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:30
obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Sobota a nedeľa: Zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: VAŽO NÁBYTOK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45612081
IČ DPH: SK2023074570 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 14.07.2010 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 18624/S.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK84 3100 0000 0042 8012 2018
BIC (SWIFT): LUBASKBX
Číslo účtu: 4280122018 / 3100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Slovensko

Telefón: +421 48 412 49 69
E-mail: bb@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk